Obecní symboly

V dubnu 2005 proběhla v obci anketa, během níž se mohli všichni obyvatelé Stříteže vyjádřit ke třem navrhovaným variantám znaku (viz. níže). Na základě ní pak OZ na svém zasedání konaném dne 24.4.2005 schválilo definitivní podobu nového obecního znaku. Z něj pak vzešel i definitivní návrh obecní vlajky.

Dne 7. září 2005 projednal návrh znaku a vlajky výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, podvýbor pro heraldiku a vexikologii tohoto výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to na své 14. schůzi 4. volebního období, a doporučil předsedovi poslanecké sněmovny jejich udělení.

Znak i vlajka byly obci Střítež oficiálně uděleny 5. prosince 2005 předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomírem Zaorálkem.

 


Znak

Ve zlatém štítě zelený hrot, v něm čelně vzlétající holubice obklopená paprsky, vše stříbrné. Hrot provázejí nahoře dva modré květy chrpy.

 

Obecní znak

 

Autorem znaku obce Střítež je RNDr. Ivan Koláčný. Vychází z (dnes již zastaralého) etymologického výkladu názvu obce, jako místa ležícího na rozhraní odlišným způsobem využívané půdy - v našem případě jde o rozhraní lesů a polí.

Lesy jsou v návrzích zastoupeny zelenou barvou, pole barvou zlatou. Dalším symbolickým významem zelené barvy je v heraldice naděje.

Stříbrná letící holubice obklopená paprsky symbolizuje Ducha Svatého, jemuž je zasvěcena místní kaple.

Modré květy chrpy umístěné na zlatých částech návrhů jsou upřesňujícími heraldickými figurami zdůrazňujícími historický zemědělský charakter obce (modré květy chrp ve zlatém poli zralého obilí).

 


Vlajka

 

Popis: Žlutý list se zeleným vlajícím klínem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

Obecní vlajka

 

 


Původní návrhy znaku

 

Autorem všech tří návrhů nového znaku obce Střítež je RNDr. Ivan Koláčný. Vznikly v červnu 2001 a vychází z (dnes již zastaralého) etymologického výkladu názvu obce, jako místa ležícího na rozhraní odlišným způsobem využívané půdy - zde na rozhraní lesů a obdělávané zemědělské půdy, tj. polí.

Návrh znaku 1Návrh znaku 2Návrh znaku 3

Lesy jsou v návrzích zastoupeny zelenou barvou, pole barvou zlatou. Černá barva použitá v jednom z návrhů je symbolem podzemí (těžba uranu v této lokalitě).

Symbolickým významem zelené barvy je v heraldice naděje. Tento druhotný význam je důležitý zejména u třetího návrhu, kde je na zeleném klínu umístěna stříbrná letící holubice obklopená paprsky -- symbol Ducha Svatého, jemuž je zasvěcena místní kaple.

Modré květy chrpy umístěné na zlatých částech návrhů jsou upřesňujícími heraldickými figurami, zdůrazňujícími historický zemědělský charakter obce (ve zlatém poli zralého obilí jsou často k vidění modré květy chrp).