Zpravodaj

20.12.2019 09:45

Nová nádoba na sběr použitého kuchyňského oleje !

Od roku 2020 je povinné skladování použitého kuchyňského oleje a tuku. Obec zajistila kontejner na sběr tohoto odpadu, který bude umístěn na návsi.

 

—————