Obecní úřad

  • Poštovní adresa: Obecní úřad Střítež, Střítež 34, 592 51 Dolní Rožínka
  • ID Datové schránky obce: aadgff
  • IČO: 00599867
  • ČÚ: 19424-751/0100
  • Tel.: 566 567 932
  • E-mail: ou@stritez.cz
 

Starosta

  • Starosta obce Střítež: Josef Chocholáč

 

Zástupce starosty

  • Místostarosta obce Střítež: Petr Janda